Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

A timeline of allegations that Chrissy Teigen, a self-proclaimed ‘troll,’ bullied and fought with celebrities on Twitter

Insider
Insider
Jun 17 · 8 min read

On Monday, Teigen admitted to “poking fun” at celebrities to get attention on Twitter and apologized for what she called “horrible tweets.”

Chrissy Teigen.
Chrissy Teigen. Photo: Bravo/NBCUniversal/Getty Images