Ủng hộ chi phí duy trì website

Vì tình hình dịch bệnh Covid19, mình đang gặp khó khăn trong việc duy trì website. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn để tiếp tục có kinh phí vận hành website.

Kayleigh McEnany claimed she ‘never lied’ as White House press secretary. Here are 5 times she did.

Business Insider
Jun 15 · 4 min read

Now a Fox News commentator, McEnany was Trump’s final press secretary from April 2020 to January 2021.

Former White House Press Secretary Kayleigh McEnany.
White House Press Secretary Kayleigh McEnany speaks during a press briefing on December 15, 2020, in the Brady Briefing Room of the White House. Photo: Olivier Douliery/AFP via Getty Images

By Oma Seddiq and Grace Panetta

Kayleigh McEnany recently claimed that she never lied in her role as former President Donald Trump’s White House press secretary — but a…